Kurz Komunikácia s návštevníkom


Kurz Komunikácia s návštevníkom je určený pre pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkom múzea (dozorná služba, pracovníci informácií, pokladníci, šatniari a pod.). Cieľom aktivity je zmepšenie komunikačných zručností týchto pracovníkov a ich adaptačné vzdelávanie v oblasti nových technológií, ktoré pri svojej práci používajú. V každom regionálnom múzeu SNM prebehnú dva takéto 5,5 hodinové tréningy. Vzdelávací cyklus vedie spoločnosť SalesTeam (www.salesteam.sk).  

Zameranie kurzu:
- základné princípy medziľudksej komunikácie, komunikácia
  s návštevníkmi múzea
- riešenie konfliktov, organizačná kultúra múzea
- obsluha prezentačnej techniky