Kurz Práca s publikomKurz je zameraný na ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov SNM v oblasti práce s publikom, jeho cieľom je skvalitnenie schopností a zručností odborných pracovníkov SNM v oblasti koncipovania a realizácie vzdelávacích aktivít a podujatí pre verejnosť. Tréningová sada pozostáva zo štyroch 2,5 dňových stretnutí, ktoré budú prebiehať v regionálnych vzdelávacích centrách. Cyklus bude viesť česká expertka Alexandra Brabcová (Praha, ČR). 

» pre koho
Vzdelávací cyklus je určený pre odborných pracovníkov, ktorí v múzeu pripravujú a realizujú vzdelávacie programy pre verejnosť, pre múzejných pedagógov, kultúrno-výchovných pracovníkov. Cieľom tréningu je poskytnúť jeho účastníkom vedomosti a zručnosti v oblasti múzejnej pedagogiky a práce s verejnosťou.