Kurz Kultúrny manažérKurz Kultúrny manažér bude zameraný na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností odborných zamestnancov SNM. Školenia sú určené pre kultúrnych manažérov, ktorí v múzeu pripravujú a realizujú kultúrne aktivity. Cieľom vzdelávacieho programu je profesionalizácia pracovníkov SNM v oblasti kultúrneho manažmentu. Cyklus tréningov účastníkom pomôže ako v praxi efektívne využívať nástroje a metódy manažmentu kultúry a ako ich priamo aplikovať v inštitúcií, kde pracujú. Cyklus tréningov pozostáva zo štyroch 2,5 dňových tréningov, ktoré sa budú konať v regionálnych vzdelávacích centrách.

» pre koho
Tréning je určený pre odborných pracovníkov - kultúrych manažérov, ktorí v múzeu pripravujú a realizujú kultúrne aktivity (pracovníci oddelení prezentácie, marketingu, PR a podobne).