Študijná cesta do UK


09.10.2008

Študijná cesta do Veľkej Británie: 26 pracovníkov Slovenského národného múzea vrátane generálneho riaditeľa SNM - PhDr. Petra Marákyho sa zúčastnilo 2. – 6. septembra 2008 na študijnej ceste do Veľkej Británie. Realizácie tohto jedinečného a v našich podmienkach (v oblasti kultúry) zriedkavého pobytu bola možná vďaka financiám z Európskeho sociálneho fondu. Zahraničná cesta je totiž súčasťou ročného vzdelávacieho programu Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie, ktorým Slovenské národné múzeum rozvíja svoje ľudské zdroje. Pobyt bol zameraný na mapovanie modelov riadenia a fungovania britských múzeí. Skupina pracovníkov SNM navštívila tie najetablovanejšie britské organizácie a v každej z nich sa stretla s riaditeľmi, kurátormi, expertmi na oblasť múzejníctva, prácu s verejnosťou a podobne. Pre SNM to bol významný krok smerom k rozvoju múzeí na úroveň porovnateľnú s tými najrozvinutejšími krajinami EÚ a pre jednotlivých pracovníkov múzea to bolo jedinečná inšpirácia a motivácia pre ich ďalšiu prácu v múzeu.