KontaktInformácie o projekte:

Slovenské národné múzeum
Oddelenie múzejnej pedagogiky
Žižkova 16, Bratislava

Marcela Lukáčová, projektový manažér
lukacova@snm.sk / 02 592 042 48

Anna Dinušová, finančná manažérka projektu
dinusova@snm.sk / 02 593 49 149

Administrácia a publicita projektu
Firma Direct Impact
Obchodná 52, 811 06 Bratislava

Katarína Ivantyšynová, konateľka
katarinai@itapa.sk / 02 526 31 074