Lektori


Tréneri, lektori a experti, s ktorými v rámci projektu spolupracujeme:

Karolina Miková a Dušan Odrušek z PDCS
vedú kurz Vedenie ľudí v kultúrnych organizáciách,
www.pdcs.sk

Kaja Miková

Karolína Miková,
od roku 1996 pracuje na plný úväzok v PDCS na pozícií projektovej manažérky, konzultantky, facilitátorky a trénerky v rôznych projektoch, hlavne zameraných na rozvoj neziskových organizácií, komunitných iniciatív, vzdelávanie miestnej samosprávy, strategické plánovanie, medzisektorovú spoluprácu a účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, napríklad v dlhodobých tréningoch pre komunitných lídrov (1997, vytrénovaných 19 komunitných lídrov,  konzultantov pre neziskové organizácie (1998-99, 24 vytrénovaných konzultantov, 2001–2002 Vzdelávacia sada pre česko-slovenkých konzultantov 24 vytrénovaných konzultantov), reprezentantov z veľkých neziskových organizácií (Peace Corps-Slovakia, Nadácia pre deti Slovenska).

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek, od roku 1994 je výkonným riaditeľom PDCS, venuje sa tréningom a výskumom v oblasti riešenia konfliktov a kooperatívneho plánovania, vzdelávaniu v oblasti menšinových prác a medzikultúrneho dorozumievania, ako aj témam sociálna zmena a sociálny rozvoj, svojpomocné hnutie a psychológia altruizmu. Od roku 1991 pracuje ako tréner, facilitátor a konzultant v rámci siete Partners for Democratic Change Slovakia, tak že realizuje asi 50 tréningových/konzultačných/facilitačných dní ročne na
Slovensku a v zahraničí. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií.


Kurz kultúrny manažér vedie Bohdana Hromádková a Kristína Paulenová
z Nadácie - Centrum súčasného umenia,
www.ncsu.sk

Bohdana Hromádková, je správkyňou Nadácie - Centrum súčasného umenia, venuje sa príprave a vedeniu kultúrnych projektov a vzdelávaniu v oblasti manažmentu kultúry, je autorkou niekoľkých dlhodobých vzdelávacích projektov pre oblast kultúry a neziskový sektor na Slovensku. Taktiež sa venuje teórii divadla a prekladovej činnosti z Polštiny do Slovenskčiny.

Kristína Paulenová, je zástupkyňou riaditeľky v Nadácii - Centrum súčasného umenia, zameriava sa na kultúrnu politiku, v nadácií vedie dlhodobý projekt Kultúrna politika od A po Ž (2004 - 2008). Je trénerkou v oblasti kultúrneho manažmentu, zameriava sa na témy ako marketing, PR a Komunikácia, budovanie publika v kultúrnej organizácií a podobne.   

 


Dušan Nemčko z firmy Sales Team v Prievidzi
vedie kurz Komunikácia s Návštevníkom,
www.salesteam.sk

Dušan Nemčko, je konateľ firmy Sales Team, má bohaté skúsenosti v oblasti predaja, posledné tri roky sa venuje trénovaniu a vzdelávaniu v oblastiach: predajné techniky, vyjednávanie, koučing, manažment času, riešenie konfliktov, komunikácia, budovanie tímu a podobne.


Alexandra Brabcová, trénerka a konzultantka pre oblasť kultúry a neziskový
sektor vedie kurz Práca s publikom. 

Alexandra Brabcová, žije a pracuje v Prahe. Pôsobila v Národnej galérií v Prahe, neskôr v rokoch 1996 – 2005 pracovala v Open Society Fund, kde viedla päť rokov vzdelávací program Brána muzea otevřená pre pracovníkov múzeí a galérií v Čechách. Je editorkou rovnomennej publikácie. V súčasnosti sa venuje trénovaniu, písaniu projektov, spracovávaniu strategických štúdií, konceptu využitia kultúrno-historického dedičstva a podobne.