Aktuálne termínyKurz Vedenie ľudí v kultúrnej organizácií
1. tréning: 24. - 25. január 2008 / Martin
2. tréning: 18. - 19. marec 2008 / Levoča
3. tréning: 20. - 21. máj 2008 / Modrý Kameň
4. tréning: 2. - 6. september 2008 / exkurzia do Londýna
5. tréning: 14. október 2008 / vyhodnotenie študijnej cesty

Kurz Práca s publikom
1. tréning: 21. - 23. február 2008 / Modrý Kameň
2. tréning: 16. - 18. apríl 2008 / Levoča
3. tréning: 11. - 13. jún 2008 / Martin
4. tréning: 16. - 18. október 2008 / Modrý Kameň  

Kurz Kultúrny manažér
1. tréning: 28. február - 1. marec 2008 / Martin
2. tréning: 29. - 31.máj 2008 / Martin
3. tréning: 23. - 25. jún 2008 / Modrý Kameň
4. tréning: 27. - 29. október 2008 / Martin

Kurz Komunikácia s návštevníkom
1. tréning: 10. marec / Martin
2. tréning: 17. marec / Bojnice
3. tréning: 19. a 21. apríl / Levoča 
4. tréning: 28. apríl / Betliar
5. tréning: 19. máj / Bojnice   
6. tréning: 9. jún / Modrý kameň
7. tréning: 4. júl / Myjava
8. tréning: 8. september / Betliar
9. tréning: 16. september / Modrý Kameň
10. tréning: 22. september / Martin

Kurz Ochrana zbierkových predmetov
1. tréning: 4. - 5. november / Martin
2. tréning: 6. - 7. november / Martin
3. trening: november / Martin / tezaurus