Exkurzia do Veľkej Británie


18.03.2008

V rámci projektu Moderné múzeum začíname plánovať a organizovať Exkurziu - vzdelávaciu aktivitu pre riadiacich zamestnancov SNM, ktorá bude prebiehať vo Veľkej Británií (Londýn a blízke okolie).

Termín konania je naplánovaný na 2. - 6. september 2008. Zapíšte si ho do kalendárov a nič si prosím na tento termín neplánujte.

Ak máte nápady a návrhy, ktoré organizácie by sme mohli v rámci exkurzie navštíviť, napíšte nám ich...