Lektori


Bohdana Hromádková
riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia, dlhodobo pôsobí v oblasti kultúry a neziskového sektora a taktiež v divadelnej vede a manažmente divadla (projektový manažér festivalu Divadelná Nitra, preklady divadelných hier); je junior trénerkou v oblasti kultúrneho manažmentu

Kristína Paulenová

Viera Michalicová

Katarína Dudáková

Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
www.ncsu.sk