Spustenie webovej stránky


14.03.2008

V polovici marca bola spustená webová stránka projektu Moderné múzeum, nájdete na nej všetky základné informácie o projekte, aktuálne termíny, kontakty a podobne.

Časti e-learning a zóna pre účastníkov budú spustené v apríli. Časť zóna pre účastníkov bude prístupná iba pre účastníkov jednotlivých kurzov a seminárov programu Moderné múzeum. Nájdete na nej rôzne materiály k tréningom, ktoré tu budú prístupné aj na stiahnutie.